X
تبلیغات
زولا

چرک نویس

چرک نویس های آرمین حسنی راد

شنبه 21 تیر 1393 ساعت 20:00

خانه ای روی آب...

زمانی که در کانون زبان ایران، زبان انگیسی می آموختم، استادی داشتم که بالغ بر پانزده سال در آمریکا زندگی کرده بود و پس از آن به ایران بازگشته بود. یک بار از او پرسیدم: "چرا برگشتید؟" و او پاسخ داد: "هیچ وقت از کسی نپرس که چرا به خونت برگشتی!" حق با او بود، دلیلی نداشت که دلیلی ارائه دهد. در مقابل، کسانی که از این خانه می روند هم نیازی به ارائه دلیل ندارند، این ارمغانی است که مفهوم "انسان آزاد" برای ما فراهم آورده است. 
       
       اما با همه این تفاسیر، دلم می گیرد از این همه رفتن، از اینکه مهران مدیری در فیلم پل چوبی در دیالوگی می گوید: "رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل میخواد." از دیدن مستند میراث آلبرتا، از اینکه وقتی به کتابخانه ملی می روم، بخش قابل توجهی از بچه های آنجا که درس خوانده نیز هستند، سودای رفتن دارند، از اینکه به هر کسی می رسم، به من می گوید: "موندی چیکار کنی، تو هم پاشو برو!"، از اینکه بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 15 درصد، رتبه اول مهاجرت را در میان 61 کشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارد، از این که مهاجرت نخبگان، ذخیره ژنتیکی کشور را فقیرتر می کند (1) و آمار نیز تاثیر این مهاجرت را بر میانگین ضریب هوشی ایرانی ها تایید می کند، دلم می گیرد، دلم گرفته است...-----
(1) مقاله هوش ایرانی!، دکتر شهرام یزدانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هفته نامه سپید، 1388/07/27
(2) عکس از ©

دوشنبه 16 تیر 1393 ساعت 00:32

سکوت، سرشار از سخنان ناگفته است!

آلبر کامو، نویسنده و روزنامه نگار الجزایری و خالق آثار برجسته ای همچون بیگانه و سقوط، پس از کسب جایزه نوبل ادبیات در سال 1957 میلادی در خطابه نوبل خود می گوید: "نویسندگان امروز این را می دانند که اگر سخن بگویند، در معرض انتقاد و حمله قرار گرفته اند. و اگر، از سر فروتنی، خاموش باشند، تنها درباره ی سکوتشان سخن ها خواهد رفت و در سرزنششان غوغاها خواهد شد." (2)

اگر سوی خطابه کامو در این سخنرانی را صرفا نویسندگان و هنرمندان ندانیم، نکته جالب توجهی هویدا می شود و آن مسئولیتی است که هر انسان (با هر برچسب و نامی) بر دوش دارد و این مسئولیت با سکوت از وی ساقط نمی گردد. بدین سان، گرچه که سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، اما تبعاتی دارد و سرزنشی در پی.

  

       چرک نویس اما واسطه ای است که سخنان ناگفته را باز می گوید، بی آنکه بخواهد روزی پاک نویس باشد. واسطه ای تا ذهنیات یک انسان (و صرفا یک انسان) را در میان بگذارد. این گونه سکوتی می شکند، حرف هایی سرباز می کنند و افکاری جاری می شوند... باشد که دشواری وظیفه مان را سهل کند. (3)


-----

(1) عنوان مطلب اشاره به سروده مارگوت بیکل (ترجمه احمد شاملو) دارد.

(2) کتاب تعهد اهل قلم، نویسنده: آلبر کامو، مترجم: مصطفی رحیمی، انتشارات نیلوفر

(3) انسان دشواری وظیفه است. (احمد شاملو)