X
تبلیغات
زولا

چرک نویس

چرک نویس های آرمین حسنی راد

سه‌شنبه 7 آذر 1396 ساعت 20:47

دولتی از مردم و بَر مردم!

سکانس اول

زمان: دوازده اردیبهشت 1395 (روز کارگر) 

مکان: کارخانه گروه صنعتی مپنا


حسن روحانی، رییس جمهور ایران، به منظور بازدید از کارخانه گروه صنعتی مپنا در روز کارگر وارد این مجموعه می گردد. او در کمال ناباوری از خودروی لوکس خود پیاده نمی شود و در مقابل چشم کارگران طی طریق می کند!سکانس دوم

زمان: ششم آذر 1396

مکان: چادر یکی از زلزله زدگان کرمانشاهی


اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران، در بازدید از چادر زلزله زده کرمانشاهی با کفش وارد می شود! بله، با کفش وارد می شود!این مقام دولتی بابت حرکت خود عذرخواهی نمود.


سکانس آخر

زمان: ایستاده است

مکان: همین حوالی


سیاستمدارانی که رای را از مردم ستانده اند، با زندگی آنان مماس نیستند! آن ها الگوی رفتاری شان با شان مردم زاویه دارد!

در این حوالی، قدرت مداران لندکروز سوار اند و زحمت درآوردن کفش خود را متحمل نمی شوند... اما یقین بدان، به فکر ما هستند!!